Sử dụng tương quan các cặp tiền tệ trong giao dịch Olymp Trade


Bẫy nguy hiểm

đầu cơ ảo này giống như thực tại nhưng điều khác biệt chậm triển khai là bạn không hề bị mất tiền, thua lỗ. Đầu tiên bạn bấm nút trên quyền chọn bảo hiểm rủi ro màn hình “LIÊN ...… Đọc thêm »

Cổ phiếu mcdonald`s

Cách tính tiền đang lãi hay đang lỗ so với lúc ban đầu: lấy BTC làm đơn vị quy đổi. Cặp BTC/USD tiếp tục cho thấy sự ổn định trong bối cảnh khối lượng giao dịch thấp. Card Holder ...… Đọc thêm »